Trump wprowadził rozporządzenie, zezwalające Kościołom i związkom wyznaniowym na otwarte angażowanie się w politykę

Donald Trump podpisał rozporządzenie, które częściowo znosi tzw. poprawkę Johnsona. Nowe przepisy pozwalają na otwartą działalność polityczną Kościołom i innym związkom wyznaniowym. Wcześniej podobne działania były jednoznacznie zakazane, a tego rodzaju instytucje nie mogły wyrażać np. jasnego poparcia względem danego kandydata na państwowy urząd. Rozporządzenie zostało podpisane podczas Narodowego Śniadania

NASA delegalizuje słowo „Jezus”

Pracownicy NASA mogą organizować się w kluby lub grupy zainteresowań i - na przykład w czasie przerw - zbierać się na spotkaniach integracyjnych. Z tej możliwości korzystała od wielu lat grupa chrześcijańskich pracowników NASA. Podczas swoich zebrań modlili się i śpiewali pieśni religijne. Przez lata działalności grupa nie spotykała żadnych problemów

Top