Niemcy: władza skonfiskuje prywatne mieszkania, by oddać je imigrantom?

Deutsche Welle informuje, że niektóre miasta nie wykluczają konfiskaty prywatnych nieruchomości, aby zakwaterować w nich imigrantów. Nadrenia Północna-Westfalia to najbardziej zaludniony land w Niemczech. W tym roku ma się tam zjawić około 200 000 imigrantów. Miasta tego kraju związkowego nie są przygotowane na taki napływ ludności - aktualnie ośrodki dla

Top