UE: Powstanie unijna straż graniczna

Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili zasady utworzenia europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, która ma za zadanie wzmocnić ochronę unijnych granic. To ma być odpowiedź UE na obecny kryzys migracyjny. Plan Ue zakłada, że kraje członkowskie zachowają pełną suwerenność w ochronie swoich granic. Jednak w przypadku problemów, między

Powstanie unijna straż graniczna i przybrzeżna

Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) poparła projekt Komisji Europejskiej dotyczący stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania i ochrony granic Unii. W skład tego systemu miałaby też wchodzić unijna straż graniczna oraz przybrzeżna. Straż byłaby upoważniona do interwencji w celu ochrony bezpieczeństwa granicy danego państwa, nawet jeśli dany kraj o to nie zabiegał. Według projektu

Top