Zbiórka Nam Zależy

Kolejny polski przedsiębiorca oskarżony przez środowiska LGBT

Po głośnej sądowej sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania partii materiałów promujących założenia środowisk LGBT, policja wszczęła właśnie bardzo podobne postępowanie względem instruktora samoobrony z Poznania. Zgłosiła się do niego liczna grupa osób, przynależących do organizacji LGBT o nazwie Stonewall. Jej członkowie chcieli, aby instruktor przeprowadził dla nich obszerny kurs

Notariusze będą nagrywani?

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o nagrywanie czynności notarialnych. Wszystko po to, żeby lepiej chronić interesy stron, między innymi w sytuacji utraty mieszkania w wyniku zawierania niekorzystnych umów pożyczkowych. Adam Bodnar, RPO napisał w tej sprawie do Krajowej Rady Notarialnej. - Samorząd środowiska jest gotowy uczestniczyć w ewentualnych pracach nad odpowiednimi zmianami

Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje interwencję w sprawie wokand sądowych

Według Rzecznika Praw Obywatelskich treść wokandy oraz sposób jej udostępniania powinien zostać uregulowany w specjalnej ustawie lub ewentualnie w rozporządzeniu. We wcześniejszych swoich wystąpieniach kierowanych do ministra sprawiedliwości rzecznik zwracał uwagę na dwa aspekty sporządzania wokand sądowych które prowadziły do naruszenia prawa do prywatności. Ten stan uległ jednak zasadniczej zmianie dzięki

RPO wstawia się za działkowiczami

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z działaniami Polskiego Związku Działkowców zdecydował się zareagować. Mowa o sankcjach, jakie PZDz zamierza nałożyć na nielegalne budowle sytuowane na działkach. Poza samą reakcją werbalną, RPO zwrócił się do ministerstwa rodziny oraz infrastruktury i budownictwa, by one oceniły skalę i problematykę. „Osoby, które na stałe mieszkają

Trybunał Konstytucyjny: Kwota wolna od PIT niezgodna z konstytucją!

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. - uznał w środę Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie przepisów zwrócił się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał uznał, że przepisy są niezgodne w

Top