Zbiórka Nam Zależy

Banki centralne przygotowują się na ewentualny Brexit

Banki centralne Europy, USA i Japonii omawiają ewentualność awaryjnych zastrzyków dolarów na rynki finansowe, żeby zagwarantować nieprzerwany dostęp do gotówki również w razie Brexitu - podał do wiadomości japoński dziennik "Nikkei". Nie cytując konkretnych źródeł, dziennik pisze, że Europejski Bank Centralny, Fed i Bank Japonii mogą aktywować mechanizm awaryjny w celu

Według KE Polska nie jest gotowa do przyjęcia euro

Ani jeden z wszystkich 7 krajów, które w przyszłości mają dołączyć do strefy euro nie jest na obecną chwilę całkowicie do tego gotowy. Żaden z nich nie spełnia jeszcze wyznaczonych kryteriów. Takie wyniki przynosi ostatni raportu Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej. Opublikowany dokument odnosi się do systemów finansowych w Bułgarii,

Koniec banknotu 500 euro

Europejski Bank Centralny podjął decyzję o zaprzestaniu emisji banknotu o najwyższym nominale - 500 euro. Władze banku argumentowały swoją decyzję faktem, że banknoty te były szczególnie popularne wśród przestępców, którzy wykorzystywali je w obiegu gotówki w ramach działalności przestępczej lub terrorystycznej. Banknoty 500 euro były z kolei rzadko spotykane w obrocie codziennym,

Ministerstwo Finansów odpowiada na krytykę od EBC

"Podatek bankowy może sprzyjać wypłacalności banków, nie zmniejszy akcji kredytowej” - przekonuje Ministerstwo Finansów, odpowiadając na krytyczne opinie Europejskiego Banku Centralnego wobec propozycji wprowadzenia podatku bankowego. Oto ona: "Proponowana struktura podatku może zachęcić instytucje finansowe do zmiany profilu ryzyka poprzez restrukturyzację portfeli ukierunkowaną na bardziej ryzykowne produkty, wykorzystanie operacji pozabilansowych lub

Top