Rząd przyjął projekt ustawy antyterrorystycznej

Zapowiadana od dawna ustawa antyterrorystyczna została oficjalnie przyjęta przez Radę Ministrów. Jej celem ma być zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym oddając kompetencje w tym zakresie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiele osób ocenia, iż ustawa nie zapobiegnie antyterroryzmowi, a jedynie dopuści do inwigilacji obywateli. Projekt mówi również o zasadach przeprowadzania działań antyterrorystycznych i

500+ także dla cudzoziemców

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk przypomina, że prawo do świadczenia Rodzina 500+ przysługuje także cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, lecz tylko pod warunkiem, że pracują i mieszkają z rodzinami w Polsce. Należy podkreślić, że polskie przepisy o świadczeniach socjalnych dzielą cudzoziemców na dwie grupy - tych z Unii Europejskiej

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi

Z dniem 1.05.2016 cudzoziemcy, wyrażający chęć zakupu ziemi rolnej w Polsce, mieli uzyskać prawo do tychże transakcji bez specjalnych pozwoleń MSWiA. Ze względu na fakt, że ziemia w naszym kraju jest tańsza niż w krajach zachodnich, powstała realna obawa, że zamożniejsi cudzoziemcy będą masowo nabywali polskie grunty. Rząd zdecydował się podjąć

Top